4.VE 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLMESİ GEREKEN İNGİLİZCE KELİMELER

2010-06-08 18:09:00

YAZILIŞ-OKUNUŞ-ANLAM

Mother-madır-anne

Father-fadır-baba

Sister-sistır-kız kardeş

Brother-bıradır-erkek kardeş

Grandfather-gırendfadır-dede

Grandmother-gırendmadır –büyükanne

Family-femıli-aile

Uncle-ankıl-amca, dayı, enişte

Aunt-aunt-hala,teyze, yenge

Son-san-oğul

Daughter-doğtır-kız evlat

Girl-görl-kız

Boy-boy-erkek çocuk

Woman-vumen-kadın

Man-men-adam

Cat-ket-kedi

Dog-dog-köpek

Bird-börd-kuş

Rabbit-rabit-tavşan

Monkey-manki-maymun

Donkey-dankieşek

Horse-hors-at

Turtle-törtıl-kaplımbağa

Frog-fırog-kaplumbağa

Snake-sıneyk-yılan

Bear-biğır-ayı

Bee-bii-arı

Fish-fiş-balık

Crocodile-kırokodayıl- timsah

Elephant-elifınt-fil

Lion-layın-aslan

Dear-diğır-geyik

Goat-goot-keçi

Ant-ent-karınca

Whale-veyıl-balina

Dolphin-dolfin-yunus balığı

Mouse-maus-fare

Parrot-perıt-papağan

Duck-dak-ördek

Fox-foks-tilki

Camel-kemıl-deve

chicken-çikın-tavuk

cow-kaav-inek

sheep-şiip-koyun

rooster-ruustır-horoz

turkey-törki-hindi

snail-sıneyıl- salyangoz

pig-pig-domuz

eagle-igıl-kartal

scorpion-sıkorpion-akrep

fly-fılay-sinek

crab-kıreb-yengeç

spider-sıpaydır-örümcek

grasshopper-gırashopır-çekirge

cockroach-kokrıç-hamam böceği

mosquito-moskiğito- sivrisinek

Apple-eypıl-elma

Pear-piğır-armut

Banana-banana-muz

Watermelon-votırmelın- karpuz

Melon-melın-kavun

Cherry-çeri-kiraz

Strawberry-sıtrovberi-çilek

Peach-piğıc-şeftali

Grape-gıreyp-üzüm

Lemon-lemın-limon

Morello-morelo-vişne

Kiwi-kiğvi-kivi

Tangerine-tencıriin- mandalinamulberry-molbıri-dut

Black berry-bılek beri-böğürtlen

Pomegranate-pomegranııt- nar

Chestnut-çestnııt-kestane

Flower-fılavır-çiçek

Vase-vays-vazo

Black-bılek-siyah

White-vayt-beyaz

Orange-orınç- turuncu, portakal

Green-gıriin-yeşil

Yellow-yelov-sarı

Purple-pörpıl-mor

Red-red-kırmızı

Blue-bılu-mavi

Pink-pink-pembe

Brown-bıravn-kahverengi

Grey-gırey-gri

Carrot-kerıt-havuç

Tomato-tomeyto-domates

Potato-poteyto-patates

Pepper-pepır-biber

Cucumber-kuğkembır-salatalık

Aubergine-obırciin-patlıcan

Leek-liik-pırasa

Spinach-spiniç-ıspanak

Bean-biin-taze fasulye

Rice-rays-pirinç,pilav

Peas-piğıs-bezelye

Lettuce-letııs-marul

Onion-oniğın-soğan

Cabbage-kebıc-lahana

Garlic-garliç-sarımsak

Corn-korn-mısır

Radish-radiş-turp

Artichoke-artiçook- enginar

İce cream-ayskırim-dondurma

Hamburger-hembörgır-hamburger

Sandwich-sendıviç-sandviç

Fried-fırayd-kızartma

Chocolate-çaklıt-çikolata

Candy-kandi-şeker

Chewing gum-çıvingam- sakız

Biscuit-biskıit-bisküvi

Salt-solt-tuz

Sugar-şugır-şeker

Flour-fılour-un

Oil-oyil-sıvıyağ

Cheese-çiiz-peynir

Chess-çess-satranç

Olive-oliiv-zeytin

Salad-salata

Soup-suup-çorba

Water-votır-su

Tea-tii-çay

Coffee-kafi-kahve

Cola-koola-kola

Milk-milk-süt

Air-eyır-hava

Soap-soop-sabun

Spaghetti-sıpagetti-makarna

Macaroni-makaroni-makarna

Jam-caam-reçel

Honey-haniy-bal

Car-kar-araba

Bus-bas-otobüs

Bicycle-baysikıl- bisiklet

Bike-bayk-bisiklet

Ship-şip-gemi

Plane-pıleyn-uçak

Lorry-lori-kamyon

Train-tıreyn-tren

Taxi-taksi-taksi

Helicopter-helikoptır-helikopter

Season-sizın-mevsim

Summer-samır-yaz

Winter-vintır-kış

Spring-sıpring-ilkbahar

Autumn-oğtım-sonbahar

Rainy-reyni-yağmurlu

Snowy-sınovi-karlı

Windy-vayndi-rüzgarlı

Sunny-sani-güneşli

Foggy-fogi-sisli

Cloudy-kılodi-bulutlu

Foot-fuut-ayak

Hand-hend-el

Leg-leg-bacak

Arm-arm-kol

Head-hed-baş

Eye-aay-göz

Ear-iğır-kulak

Mouth-mauth-ağız

Tooth-tuut-diş

Nose-nooz-burun

Face-feys-yüz

Gloves-gılavs-eldiven

Jacket-cekıt-ceket

Slippers-sılipırz-terlik

Shoes-şuuz-ayakkabı

Shirt-şört-gömlek

Tie-taay-kravat

Dress-dres-elbise

Suit-suit-takım elbise

Raincoat-reynkoot-yağmurluk

Skirt-sıkört-etek

t-sihrt-tiişört-tişört

trousers-tıravzırs-pantolon

coat-koğt-palto

jeans-ciins-kot pantolon

hat-het-şapka

pullover-pılavır-kazak

cloth-kılof-kıyafet

boot-buut-bot ayakkabı

socks-soğks-çorap

pyjamas-picamız-pijama

Notebook-nötbuuk-defter

Book-buuk-kitap

Pencil-pensıl-kalem

Computer-kompitür- bilgisayar

Map-mep-harita

Desk-desk-sıra

Eraser-ireyzır-silgi

Rubber-rabır-silgi

Ruler-rulır-cetvel

Pencil sharpener- pensıl şarpınır- kalem traş

Pen-pen -dolmakalem

18060
0
0
Yorum Yaz